Antigonis 62, Athina 104 42

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Εξοικονομώ – Αυτονομώ

εναρξη προγραμματοσ:

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει επίσημα στις 09 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων ανά Περιφέρεια:

Περιφέρεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Θεσσαλίας 09.12.2020
Ηπείρου, Ιονίων Νήσων 11.12.2020
Αττικής 14.12.2020
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου 16.12.2020
Δυτικής Ελλάδας 18.12.2020
Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου 21.12.2020
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 11.01.2020
Δυτικής Μακεδονίας 13.01.2020
Κεντρικής Μακεδονίας 15.01.2020
Πολυκατοικίες 18.01.2021
Το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ (Εξοικονομώ κατ’οίκον)”, είναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ, το οποίο σας παρέχει επιδότηση έως και το 85% της συνολικής δαπάνης που θα πραγματοποιηθεί για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας.

επιλέξιμος προϋπολογισμός
 • Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή τις 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου.
 • Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας είναι 1,2 ευρώ ανά εξοικονομούμενη ΚWh
 • Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κοινόχρηστων παρεμβάσεων σε πολυκατοικίες φτάνει τις € 80.000.
 • Σε ένα ΑΦΜ θα επιτρέπονται περισσότερες της μίας υποβολές για διαφορετικές κατοικίες.

Παρέχεται η κάλυψη της δαπάνης για την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή, του συμβούλου έργου και κόστη τυχόν μελετών, ενώ σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού μέσω του Προγράμματος, το δάνειο είναι άτοκο.

Κατηγορίες
Ατομικό εισόδημα
Οικογενιακό εισόδημα
Βασικό ποσοστό επιχορήγησης
Covid-19 premium
Ενεργειακό premium
Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης
Μέγιστο ποσοστό επιχ/σης για λιγνιτικές περιοχές
1 Έως 10.000 Έως 20.000 65% 10% 10% 10% 95%
2 10.000-20.000 20.000-30.000 55% 10% 10% 10% 85%
3 20.000-30.000 30.000-40.000 50% 10% 10% 10% 80%
4 30.000-50.000 40.000-70.000 45% 10% 10% 10% 75%
5 50.000-90.000 70.000-120.000 35% 10% 10% 10% 65%
Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι παρεμβάσεις υποβάλλονται βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Υποχρεωτική ανακύκλωση ή απόρριψη των υφιστάμενων κουφωμάτων σε νομίμως λειτουργούντες χώρους απόρριψης υλικών (αντικαθιστώ – ανακυκλώνω)
 • Δυνατότητα αντικατάστασης υαλοπινάκων σε κτίρια προστατευόμενα ή ιστορικής αξίας ή ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής

Η θερμοπρόσοψη σε κτίριο  γίνεται με την τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών στο εξωτερικό μέρος των κατακόρυφων τοίχων του.

 • Επιλέξιμη παρέμβαση θεωρείται και η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών
 • Καταργείται η επιλεξιμότητα για καυστήρες πετρελαίου
 • Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ.

Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

 • Eπιλέξιμα μόνο εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται, με τις κύριες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+.
 • Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση Φ/Β σταθμού μόνο για την κάλυψη της ζήτησης (net metering)

Συστήματα αποθήκευσης

 • Επιλέξιμη μόνο ως συμπληρωματική παρέμβαση στην εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού σταθμού

Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

 • CE Πιστοποιημένες
 • Eπιλέξιμες μόνο οι συσκευές που είναι κατάλληλες, βάσει προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ, και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον

Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλουν στην εξοικονόμησης ενέργειας

 • Έξυπνου φωτισμού (π.χ. έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED)
 • Έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες)
 • Απομακρυσμένου Ελέγχου (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κλπ)

Αναβάθμιση ανελκυστήρα

 • Επιλέξιμες μόνο οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την πιστοποίηση ανελκυστήρων (ΚΥΑ 28425/2008)
 • H υποχρεωτική εγκατάσταση inverter στους ανελκυστήρες προκειμένου να επιτυγχάνεται μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος δίχως να επηρεάζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητά τους

Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού

 • Αντικατάσταση λαμπτήρων με χαμηλής κατανάλωσης (π.χ. LED)
 • Αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού με έξυπνο σύστημα διαχείρισης, αναλόγως χρονικής στιγμής (ημέρα/νύχτα), φωτεινότητας, σημείο εισόδου/εξόδου κ.α.
 • Αντικατάσταση του κυκλώματος ενεργοποίησης με αυτοματισμό με αισθητήρες κίνησης
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών του Προγράμματος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επιλέξιμες κατοικίες είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία τύπου Α, πολυκατοικία τύπου Β (μόνο για κοινόχρηστες παρεμβάσεις) καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα.

Στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ» υπάρχουν πλέον τριών ειδών αιτήσεις. Μια για μεμονωμένα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες και δύο για πολυκατοικίες.

 • Αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας
 • Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α:
  Αφορά αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπό της και συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.
 • Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Β (Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις):
  Αφορά αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπό της και περιλαμβάνει μόνο αυτοτελείς παρεμβάσεις εξοικονόμησης – αυτονόμησης ενέργειας των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς, δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.

Μια κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.
 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.Για την υποβολή της αίτησης αλλά και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης Συμβούλου Έργου, το κόστος του οποίου καλύπτεται από το πρόγραμμα (100% επιδοτούμενο ποσό).
  Το κόστος των δύο (2) (Π.Ε.Α.) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι 100% επιδοτούμενο ποσό και επιστρέφεται σε δικό σας λογαριασμό κατά την τελική εκταμίευση.
 • Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν είναι «επιλέξιμος Ωφελούμενος» βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία».Στη συνέχεια απευθύνεται σε ενεργειακό επιθεωρητή για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης καθώς και για την συμπλήρωση του Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων. Στην συνέχεια υποβάλλεται ηλεκτρονικά η αίτησή στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος που αφορά την περιφέρεια του ακινήτου για το οποίο ζητάτε η επιχορήγηση, επιλέγοντας εάν είναι επιθυμητή, η χορήγηση δανείου και από ποιον χρηματοπιστωτικό οργανισμό θα γίνει αυτό.Επισημαίνεται ότι για να προβεί στην αίτηση ο αιτών θα πρέπει:
  • Να έχει ολοκληρωθεί η υποβολή και εκκαθάριση δήλωσης για το φορολογικό έτος 2019.
  • Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων στο ακίνητο να έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των δικαιούχων και να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9) των δικαιούχων.
  • Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου (απόκτηση για πρώτη φορά εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου μετά τις 31/12/2019 και μόνον για την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία). να προηγηθεί η καταχώρηση/τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9 και μετά να προχωρήσει ο ενδιαφερόμενος στην υποβολή αίτησης.
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πολυκατοικία (τύπος Α/ Τύπος Β), θα πρέπει:
  • Να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας για
   – τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα,
   – την απόφαση για υποβολή αίτησης τύπου Α ή τύπου Β,
   – την πραγματοποίηση παρεμβάσεων,
   – τον ορισμό του εκπροσώπου της πολυκατοικίας, και σχετική εξουσιοδότησή του για υποβολή των απαιτούμενων από το πρόγραμμα στοιχείων και δικαιολογητικών.
  • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης Τύπου Α θα πρέπει στη γενική συνέλευση να ληφθεί απόφαση για την επιλογή του συνεργαζόμενου χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη λήψη δανείων. Επισημαίνεται ότι σ’ αυτήν περίπτωση όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συνεργαστούν με τον ίδιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
   – Έκδοση φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) για την πολυκατοικία
   – Έκδοση τραπεζικού λογαριασμού για την πολυκατοικία (μόνο για αιτήσεις Πολυκατοικίας Τύπου Β)
   – Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου και συμπλήρωση του Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή.

Ο εκπρόσωπος (και τα διαμερίσματα σε περίπτωση πολυκατοικίας Τύπου Α), εφόσον συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος που αφορά στις πολυκατοικίες.

Στη συνέχεια, διενεργείται αυτόματος έλεγχος των στοιχείων που εισήχθησαν στο πληροφοριακό σύστημα και εφόσον διασταυρωθεί η εγκυρότητά τους, οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλουν την αίτηση και αυτή υπάγεται στο πρόγραμμα, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων. Στη συνέχεια εκδίδεται η απόφαση υπαγωγής στο Πρόγραμμα.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι ωφελούμενοι απευθύνονται εκ νέου σε Ενεργειακό Επιθεωρητή (διαφορετικό από αυτόν που συνέταξε το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης), ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί το δεύτερο ΠΕΑ. Στη βάση του δεύτερου αυτού Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και αφού διαπιστωθεί η επίτευξη του ενεργειακού στόχου και ο έλεγχος των δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται η καταβολή των κινήτρων του προγράμματος στους ωφελούμενους.

Η δαπάνη για το κόστος των δυο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου και τυχόν δαπάνες μελετών καλύπτονται εξολοκλήρου από το πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου.

Τα έργα των ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

Τα Κίνητρα
  • Επτά εισοδηματικές κατηγορίες επιδότησης- Κατάταξη βάσει του εισοδήματος επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης (δείτε τον πίνακα κατηγοριών παρακάτω) με μέγιστο ποσοστό επιδότησης 85% και 95% για τις λιγνιτικές περιοχές.
  • Το υπόλοιπο κόστος είναι δυνατό να καλυφθεί με άτοκο τραπεζικό δανεισμό (100% επιδότηση του επιτοκίου μέχρι και 5 χρόνια).
  • Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση φτάνει έως 50.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή τις 100.000€ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου.
  • Επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε:

– Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων
– Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου,
συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση,
– Η αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου),
– Για πολυκατοικίες τύπου Α/Β, η αμοιβή για την επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου ανελκυστήρα από αναγνωρισμένο φορέα, όπως υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέχρι ποσού των 250 €.

A/A
Υπηρεσία
Μονοκατοικία/ μεμον. Διαμέρισμα
Πολυκατοικία Τύπου Α
Πολυκατοικία Τύπου Β
1 ΠΕΑ Α 75+2,50/m2 με max = 400 75+1,7/m2 με max = 1095 75+1,7/m2 με max = 1095
2 ΠΕΑ Β 75+2,50/m2 με max = 400 75+1,7/m2 με max = 1095 75+1,7/m2 με max = 1095
3 Πιστοποιητικό Ανελκυστήρα Δεν προβλέπεται 250 250
4 Σύμβουλος 350 350+70/ διαμερ. με max= 770 350
5 Άδεια/Μελέτη 250/μελέτη και 350 συνολικά 250+70/ διαμερ. με max= 670/ μελέτη και 940 συνολικά 250+70/ διαμερ. με max= 670/ μελέτη και 940 συνολικά
Μέγιστο επιλέξιμο κόστος Λοιπών Δαπανών
1.500 4.150 συνολικά (max 1.500 ανά διαμέρισμα) 3.730
Ανώτατος Π/Υ παρεμβάσεων:
48.500 48.500 ανά διαμέρισμα 76.270
Συνολικός Ανώτατος Π/Υ
50.000 50.000 ανά διαμέρισμα 80.000

*όλες οι ανωτέρο τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

 

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από το άθροισμα του ανώτατου προϋπολογισμού επιλέξιμων παρεμβάσεων και του ανώτατου προϋπολογισμού λοιπών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει:

τα 50.000 € για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε  πολυκατοικία τύπου Α,

τα 80.000 € για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.

Τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι εισοδηματικές κατηγορίες στις οποίες οι αιτούντες (ωφελούμενοι του Προγράμματος) κατατάσσονται και λαμβάνουν επιχορήγηση είναι:

 • Ατομικό
 • Εισόδημα Οικογενειακό
 • Εισόδημα Βασικό Ποσοστό Επιχ/σης COVID-19 premium 2020 – 2021
 • Ενεργειακό premium αναβάθμισης κτιρίων Ζ/Η σε Β (τουλάχιστον) Μέγιστο Ποσοστό Επιχ/σης
COVID-19 premium

Λόγω των οικονομικών δυσχερειών που έχουν προκύψει εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού προστίθεται επιπλέον +10% για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τα έτη 2020-2021

Ενεργειακό premium

Σε κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ (μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα, πολυκατοικίες Τύπου Α), εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β’ ενεργειακή κατηγορία, προστίθεται ενεργειακό premium +10%.

Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας).

Eιδικά για τους κάτωθι δήμους, οι οποίοι ανήκουν σε λιγνιτικές περιοχές, το βασικό ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10% (ρήτρα δίκαιης μετάβασης):

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΙ ΣΕ ΑΠΟΛΙΓΝιτοΠΟΙΗΣΗ
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ: Δήμος Κοζάνης, Δήμος Βοΐου, Δήμος Βελβεντού, Δήμος Εορδαίας, Δήμος Σερβίων
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ: Δήμος Φλώρινας, Δήμος Αμυνταίου, Δήμος Πρεσπών
Π.Ε. Αρκαδίας: Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Γορτυνίας
Διαδικασία
 • Έρχεστε σε επικοινωνία με την εταιρεία μας για την έκδοση (Π.Ε.Α.) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης με την πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση για τον προσδιορισμό των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.
 • Ηλεκτρονική αίτηση στην ειδική πλατφόρμα με την καθοδήγηση της εταιρεία μας.
 • Αναμονή ελέγχου & έγκρισης/απόρριψης αιτήματος.
 • Επιλογή για την κάλυψη του υπόλοιπου ποσό (εκτός επιδότησης) με ιδία κεφάλαια ή με δάνειο.
 • Αν η επιλογή κάλυψης του υπόλοιπου ποσού με δάνειο, αναμένετε ο πιστοληπτικός έλεγχος από την τράπεζα της επιλογή σας. (ισχύει μόνο για δάνειο)
 • Αναμονή απόφασης υπαγωγής
 • Ολοκλήρωση/υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων
 • Έκδοση 2ου (Π.Ε.Α.) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης με την δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση για να διαπιστωθεί η επίτευξη του ενεργειακού στόχου του προγράμματος.
 • Δήλωση Πιστοποίησης για την Ολοκλήρωση των παρεμβάσεων
 • Έλεγχος
 • Tελική Εκταμίευση
Απαραίτητα Έγγραφα
 1. Οικοδομική Άδεια
 2. Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας
 3. Αρχιτεκονικά Σχέδια
 4. Φύλλο Καύσης (αν δεν υπάρχει φύλλο καύσης θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο λεβητοστάσιο κατά την ενεργειακή επιθεώρηση)
 5. Έντυπο Τακτοποίησης αυθαιρέτων (εφόσον υπάρχει)
 6. Έντυπο Εθνικού Κτηματολογίου (εφόσον υπάρχει κτηματολόγιο στην περιοχή)
 7. Έντυπο Ε1
 8. Έντυπο Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους
 9. Έντυπο Ε9
 10. Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος
 11. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (2 όψεις)*Tο απαιτούμενο από τις Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) πιστοποιητικό για να υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα (Βεβαίωση νομίμως εκδοθείσας οικονομικής άδειας ή Βεβαίωση τακτοποίησης αυθαιρέτου) δεν είναι υποχρεωτικό στην παρούσα φάση και μπορεί να αντικατασταθεί από μια υπεύθυνη δήλωση.
  Η κατάθεση του  πιστοποιητικού καθίσταται υποχρεωτική σε επόμενο βήμα της διαδικασίας.

*Τα άνωθεν ισχύουν έως ότου αναρτηθεί ο τελικός οδηγός του προγράμματος από το ΥΠ.ΕΝ

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.