Antigonis 62, Athina 104 42

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Νεο Εξοικονομω – Αυτονομω

Σχετικα με Το Πρόγραμμα

…αφορά κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ‘η άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες κινήτρων στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους. Κίνητρα παρεμβάσεων προβλέπονται για πολυκατοικίες οι οποίες χρήζουν ενεργειακής αναβάθμισης, και πραγματοποιούν επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, τέλος προβλέπεται και ειδική κατηγορία κινήτρων για αυτοτελείς παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς δηλαδή να περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.

φασεισ διαρκειασ
 • Εξέταση πληρότητας κριτηρίων, συμμετοχής στο Πρόγραμμα από πλευράς ενδιαφερόμενου.
 • Συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και συμπλήρωση αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος, στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ
 • Επιλογή ή μη, χορήγησης δανείου καθώς και δήλωση σχετικού χρηματοπιστωτικού οργανισμού.
 • Έκδοση Α’ ΠΕΑ από αρμόδιο Ενεργειακό Επιθεωρητή, από όπου προκύπτουν οι επιλέξιμες παρεμβάσεις στο κτήριο, για την επίτευξη του ενεργειακού στόχου. (Αναβάθμιση ενεργειακής κατηγορίας κτηρίου)
 • Ανάρτηση, επιλέξιμων παρεμβάσεων μαζί με το αντίστοιχο κόστος αυτών αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο σύστημα.
 • Έλεγχος στοιχείων και μετά από διασταύρωση της εγκυρότητας αυτών πραγματοποιείται βαθμολόγηση μέσω συστήματος μοριοδότησης και συνακόλουθα εκδίδονται προσωρινοί πίνακες κατάταξης.
 • Περίοδος υποβολής ενστάσεων οριστικοποιούνται οι πίνακες κατάταξης και εκδίδονται οι αποφάσεις υπαγωγής για τις επιτυχούσες αιτήσεις. Αιτήσεις που δεν λάβουν απόφαση υπαγωγής διατηρούν την θέση τους, στους πίνακες οριστικής κατάταξης.
 • Με την υλοποίηση των παρεμβάσεων (επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα: 12 μήνες από την απόφαση υπαγωγής) γίνεται έκδοση Β’ ΠΕΑ από το οποίο προκύπτει η διαπίστωση επίτευξης του επιθυμητού ενεργειακού στόχου (αύξηση κατά τρείς -3- ενεργειακές κατηγορίες.
 • Ολοκλήρωση καταβολής κινήτρων του Προγράμματος στους Ωφελούμενους.
τυποι επιλεξοιμων κατοικιων
 • Μονοκατοικία: Ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει μία ιδιοκτησία η οποία διατάσσεται σε μία ή περισσότερες στάθμες, με κύρια χρήση κατοικίας.
 • Πολυκατοικία: Το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κτηριακές μονάδες – ιδιοκτησίες με κύρια χρήση κατοικίας, σε οριζόντια και /ή κάθετη διάταξη.
 • Διαμέρισμα: Κτηριακή μονάδα – ιδιοκτησία (κατοικία) εντός κτηρίου με χρήση πολυκατοικίας
προϋποθεσης επιλεξιμοτητας κατοικιασ
 • Νομίμως υφιστάμενη
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • Έχει καταταγεί, βάσει ΠΕΑ Α’ σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερης ή ίσης της Γ

Τα φυσικά πρόσωπα κατατάσσονται στις παρακάτω εισοδηματικές κατηγορίες σύμφωνα με το ατομικό ή το οικογενειακό τους εισόδημα όπως αυτές διαφαίνονται και στον προ δημοσιευμένο οδηγό του ΥΠΕΝ για το πρόγραμμα «ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (φορολογικό έτος 2020).

κατηγορια
ατομικο εισοδημα (€)
οικογενειακο εισοδημα (€)
1 ≤ 5.000 ≤ 10.000
2 >5.000 – 10.000 >10.000 – 20.000
3 >10.000 – 20.000 >20.000 – 30.000
4 >20.000 – 30.000 >30.000 – 40.000
5 >30.000 – 50.000 >40.000 – 60.000
προϋποθεσεισ υποβολησ αιτησεων
περιορισμος αιτησεων ανα ωφηλουμενο
 • Για Μεμονωμένο Διαμέρισμα ή Μονοκατοικία για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ) αιτούντα είναι δυνατή η υποβολή μίας αίτησης στο πρόγραμμα.
 • Για Πολυκατοικία για κάθε ΑΦΜ διαχείρισης πολυκατοικίας είναι δυνατή η υποβολή μίας αίτησης στο πρόγραμμα.
 • Για συμμετέχοντα διαμερίσματα ως μέρος αίτησης Πολυκατοικίας, για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων αιτήσεων στο πρόγραμμα.
περιορισμος αιτησεων ανα κατοικια
 • Για κάθε επιλέξιμη κατοικία (μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα, Πολυκατοικία ή διαμέρισμα ως μέρος αίτησης Πολυκατοικίας) του τρέχοντος Προγράμματος πρέπει να υποβληθεί μία (1) μόνον αίτηση.
προϋποθεσεισ αιτησησ πολυκατοικιασ:
 • ΑΦΜ «διαχείρισης πολυκατοικίας» εν ενεργεία.
 • Κατόπιν γενικής συνελεύσεως της Πολυκατοικίας υποβάλλεται σχετική αίτηση Πολυκατοικίας από τον εκπρόσωπο των ιδιοκτητών, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από κάθε έναν από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα
 • Υποβολή ΠΕΑ που αφορά συνολικά στο τμήμα που χρησιμοποιείται ως κατοικία, συνοδευόμενο από έντυπο πρότασης παρεμβάσεων
 • Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που δεν εντάσσονται ή δεν θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, συμμετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στην Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας με ίδια κεφάλαια.
δικαιολογητικα
 • Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης ΤΑXISnet
 • Σε περίπτωση εκκρεμότητας τακτοποίησης – νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, η υπαγωγή σε νόμο αυθαιρέτων, θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα. Μεταγενέστερη δήλωση, από την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα, για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών (με πληρωμή του παραβόλου), δύναται να υποβληθεί, σε περίπτωση απόκλισης τη Ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου, μέχρι του ορίου των επτά (7) τετραγωνικών μέτρων.
 • Ε1 2020
 • Ε9 2020 όπου και να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Να σημειωθεί πως το Ε9 θα πρέπει να είναι ενημερωμένο σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου (απόκτηση για πρώτη φορά εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου μετά τις 31/12/2020)
 • Έκδοση ΠΕΑ Α’ και συμπλήρωση του σχετικού ηλεκτρονικού Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων ενεργειακής Εξοικονόμησης.
 • Κατάρτιση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, από όπου διασταυρώνονται και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.

*Τα άνωθεν ισχύουν έως ότου αναρτηθεί ο τελικός οδηγός του προγράμματος από το ΥΠ.ΕΝ

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.